Cận cảnh tàu ngầm Hồ Chí Minh tại Cam Ranh

13g25 hôm 22-3, tàu ngầm TP.HCM đã về quân cảng Cam Ranh hoàn tất và an toàn. Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam thuộc lớp Kilo 636, có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m
Click to view full image.

Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence