Vì sao lính Mỹ chiến đấu mà không cần mũ và áo giáp?

Một lính Mỹ (miền nam Afghanistan ) đang chiến đấu mà không có mũ bảo hiểm và áo giáp làm nhiều người rất ngạc nhiên

Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng đây không phải là một người lính  mà là một nhà báo, và cũng có ý kiến cho rằng đây là một lính Mỹ và anh ta đang tỏ ra mình thực sự can đảm.
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence