T-80 xứng danh với biệt hiệu "xe tăng bay"


Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence