MISSILE EXPLODED AFTER LAUNCH DURING AN MILITARY PARADE IN RUSSIA

Tên lửa phát nổ sau khi khởi động trong một cuộc diễu hành quân sự tại Sevastopol Nga

Video
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence