Photo: Lễ thượng cờ trên 2 tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

Lễ Thượng cờ cấp Quốc gia cho tàu ngầm HQ182 - Hà Nội và HQ183 - Thành phố Hồ Chí Minh, đã được tổ chức tại cầu cảng Lữ đoàn 189 Hải quân, Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) vào sáng nay (3/4).
Clip

https://www.youtube.com/watch?v=NoCwB2K2oVY
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence