Chi tiết về dự án chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp của Việt Nam

Các đại biểu tham quan các sản phẩm của đề án.

Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp”.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quy hoạch nền công nghiệp tên lửa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của quân đội, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Đề án nghiên cứu khoa học (NCKH) “Nghiên cứu, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp (PKTT)”, do Thiếu tướng, TS Khuất Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công Nghiệp Quốc phòng là chủ nhiệm đề án. Quá trình thực hiện đề án đã tập hợp và huy động được các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội, cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tham gia.

Sau 3 năm thực hiện, đề án đã triển khai 39 đề tài nghiên cứu, đang tổ chức đánh giá nghiệm thu các cấp 8 đề tài theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các đề tài nghiên cứu bảo đảm đúng hướng, thu được kết quả cao. Thiếu tướng, TS Khuất Việt Dũng cho biết: Đề án thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu, đã nghiên cứu, chế tạo thành công một số cụm khối tên lửa PKTT. Qua kiểm tra, thử nghiệm các sảm phẩm đã đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và có thể áp dụng kết quả nghiên cứu, chế thử vào thực hiện giai đoạn 2 của dự án...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban chủ nhiệm đề án xác định: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo về thiết kế, huấn luyện, chuyển giao công nghệ; tổ chức nghiệm thu các đề tài đã mở các năm từ năm 2011 đến 2013; mua vật tư, linh kiện phục vụ tổng hợp lắp đồng bộ tổ hợp tên lửa PKTT; tổ chức tổng lắp đồng bộ các cụm khối, tổng lắp tổ hợp tên lửa PKTT; kiểm tra, thử nghiệm, bắn thử nghiệm và nghiệm thu sản phẩm do đề án chế tạo.

Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục triển khai đề án theo hướng kết nối với sản phẩm quốc gia TL-01 đảm bảo tính kế thừa, hoàn thiện và phát triển, từng bước nội địa hóa các cụm khối của tên lửa do Việt Nam chế tạo, tiến tới làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa PKTT mang thương hiệu Việt Nam.Theo báo Quân đội Nhân dân
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence