Shoigu: Nga có thể mở căn cứ quân sự ở Việt Nam

Nga có thể xây dựng một mạng lưới căn cứ quân sự ở nước ngoài, từ Singapore cho đến Nicaragua.

Nga đang đàm phán về việc mở các căn cứ quân sự ở Việt Nam, Venezuela, Nicaragua, Singapore, quần đảo Seychelles và Cuba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố với các nhà báo tại Moskva hôm 26/2/2014.

“Chúng tôi đang dự định tăng số lượng căn cứ quân sự. Ngoài Việt Nam và Cuba, chúng tôi dự định mở rộng số lượng căn cứ sang các nước như Venezuela, Nicaragua, quần đảo Seychelles, Singaporer và các nuwocs khác”, Đại tướng Shoigu nói.

Ông nhấn mạnh rằng, việc đàm phán đang được tiến hành và Nga đang tiến gần đến việc ký kết các văn bản.

Theo Vietnam Defence
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence