Kilo của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm

Ảnh mới nhất về tàu ngầm Kilo Hà Nội đang neo đậu tại âu tàu nhà máy .... Chụp ngày 5/11/2012. Con tàu vẫn đang được gấp rút hoàn thành và chuẩn bị ra biển thử nghiệm
Bình luận(Facebook)
2 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence