Tàu Hải giám Trung Quốc và Cảnh sát biển Nhật gầm gừ nhau ở Senkaku


Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence