"Song kiếm" F-22 và F-35 lần đầu tiên bay cùng nhau


Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence