Năm tàu tên lửa Molnyia tại quân cảng Nga


Phản ứng:
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence