Hải quân Mỹ nhận tàu tuần duyên LCS-3

Hôm 23/9, Hải quân Mỹ chính thức nhận biên chế tàu tuần duyên LCS-3 cực kỳ hiện đại
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence