Ảnh tàu ngầm tàng hình mới nhất của Hải quân Anh thử nghiệm trên biển

HMS Ambush, tàu ngầm SSN thứ hai thuộc lớp tàu Astute có khả năng siêu tàng hình và tấn công đối phương từ cự li 2.000 km đang thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển

Hình ảnh duy nhất!
Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence