Ảnh đẹp ngày 22/9: F-35 bên Boeing 747 SCA


Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence