Ảnh đẹp 20/9: Thần sấm A-10 dưới ánh hoàng hôn

Dàn cường kích cơ A-10 Thunderbolt II thuộc phi đội không quân cường kích số 81 của Không quân Mỹ đứng dưới ánh ban mai. (Click để xem ảnh lớn)

Bình luận(Facebook)
0 Bình luận(Blogger)
Bình luận(G+)
| Copyright © 2013 Vietnam Defence